Prof. Piotr Kuna

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Członek wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i lekarskich. Współpracownik redakcji licznych medycznych czasopism naukowych i szkoleniowych (opublikował ponad 700 doniesień i prac naukowych). Od 1981 r. pracuje w Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pełnił na uczelni funkcje uczelnianego Koordynatora ds. Programów Unii Europejskiej Tempus/Sokrates, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Instytutu Medycyny Wewnętrznej, kierownika Katedry Pulmonologii i Alergologii oraz kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poza uczelnią zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Prof. Prof. Rafał Pawliczak

prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Specjalista: alergologii, immunologii, chorób wewnętrznych. Kierownik Zakładu Immunopatologii Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii. Profesor Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych oraz chorób płuc.
Od początku swojej pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Obecnie kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego.

Dr hab. n. med. Adam Barczyk

dr hab. n. med. Adam Barczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ordynator Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Specjalista chorób płuc, specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP).

dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz

dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizacje II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz z zakresu chorób płuc.
Doktor nauk medycznych – rozprawa doktorska dotycząca tematyki związanej z obturacyjnym bezdechem podczas snu, pt. „Ocena skuteczności leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu metodą ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych(nCPAP)”.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Jest laureatem nagród JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za działalność naukową i dydaktyczną.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki chorób płuc, w szczególności zaburzeń oddychania podczas snu, astmy i POChP.
Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

dr n. med. Maciej Tażbirek

dr n. med. Maciej Tażbirek

Adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTCHP) i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS).
Specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych. 

dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski

Specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu oddechowego i alergicznych.

Rozprawa doktorska: „Rola testu wysiłkowego prowadzonego na ergometrze rowerowym w porównaniu z klasycznymi parametrami spirometrycznymi w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej”,

Rozprawa habilitacyjna: „Ocena czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę”

Należy do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, European Respiratory Society

dr n. med. dr n. hum. Małgorzata Farnik

dr n. med. dr n. hum. Małgorzata Farnik

Adiunt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członkini polskich towarzystw naukowych (PTChP, PTA) oraz ERS.
Prezes Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, zrzeszającego lekarzy i pacjentów.
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista alergolog.
Psycholog z doświadczeniem w zakresie psychologii klinicznej medycznej.

Sponsor
Organizator
Patron
Patron