e-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc

baner
e-AChOP / Rejestracja

Rejestracja
Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134 (dalej jako Chiesi).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe w zakresie adresu mailowego będą przetwarzane w celu założenia konta w serwisie e-achop.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z rejestracją w serwisie e-achop.pl i korzystanie z udostępnionych funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z założeniem konta w e-achop.pl jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła założyć konto i korzystać z udostępnionych funkcjonalności. Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi. Ponadto Chiesi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania serwisu lub do momentu wypisania się z niego.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk, Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134.

 

Klikając w przycisk "Zarejestruj się", potwierdzam chęć zapisania się i oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, Polityką prywatności oraz Polityką cookies i akceptuję zawarte w nich postanowienia.