e-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc

baner

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator Serwisu: „S&P Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ulicy Ptasiej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000410647, NIP 7792403928, reprezentowaną przez komplementariusza „S&P Partner” Sp. z o.o.

 

Pozyskiwanie informacji

 

Serwis pozyskuje informacje o Użytkowniku i jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu w następujący sposób:

 

 1. Dobrowolne wprowadzanie danych przez Użytkownika za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
 2. Automatyczne rejestrowanie informacji o Użytkowniku,
 3. Wykorzystanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych).

 

Informacje podane dobrowolnie

 

 1. Użytkownik może przeglądać stronę główną Serwisu anonimowo. Dostępność pozostałych podstron Serwisu zależy od zalogowania się.
 2. Za pomocą formularzy zbierane są wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Za pomocą formularzy zbiera się następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia , numer prawa wykonywania zawodu, specjalizacja, e-mail, numer telefonu.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może ponadto rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

Informacje zbierane automatycznie

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 7. informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

 

Bezpieczeństwo informacji

 

 1. Administrator może udostępniać dane dotyczące Użytkowników współpracującym z nim podmiotom trzecim, w celach marketingowych, wyłącznie po uzyskaniu w tym celu uprzedniej zgody Użytkownika lub gdy będzie to niezbędne dla wykonania usługi na rzecz Użytkownika lub gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokłada ponadto wszelkich starań, aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
 2. W zakresie, w jakim dojdzie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, stosuje się odpowiednie przepisy prawa i wynikające z nich obowiązki w zakresie zabezpieczenia takich danych.
 3. Dane Użytkowników przechowuje się na własnym serwerze lub zleca ich przechowanie innemu podmiotowi. Jeżeli zleci się przechowywanie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym (np. wynajmującemu serwer), zachowa się najwyższą możliwą staranność w wyborze i powierzy wykonywanie określonych działań na danych jedynie firmie zapewniającej rękojmię zachowania bezpieczeństwa danych.
 4. Administrator stosuje następujące typy zabezpieczeń: kontrola dostępu i szyfrowanie danych.

 

Uprawnienia Użytkownika

 

 1. Bezwzględnie respektuje się wolę Użytkownika co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych. Użytkownik może wycofać dobrowolnie podane dane z zasobów Serwisu, co jednak może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu. Dopełnia się wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.
 2. W zakresie przekazanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia przyznane ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wbrew przepisom prawa lub woli Użytkownika.

 

Kontakt

 

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, nieprawidłowości w działaniu Serwisu zagrażających bezpieczeństwu informacji lub zgłaszania innych żądań, w tym żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkownika. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt z Administratorem jest realizowany poprzez e-mail kontakt@e-achop.pl.