Dane kontaktowe

Media Medical Sp. z o.o. Sp. k.

Adres:
ul. Giżycka 1c/8
60-129 Poznań

Telefon:
505 195 755
61 662 34 58

 

E-mail kontaktowy:
e-achop@mediamedical.pl

 

Chiesi Poland Sp. z o.o.

Adres:
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Nr telefonu :

Temat:

Treść zapytania:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134 (dalej jako Chiesi).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Chiesi z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi. Ponadto Chiesi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk, Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134.

Sponsor
Organizator
Patron
Patron