Na tej podstronie możesz zgłosić działania niepożądane leku


Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane, prosimy o:

1. wydrukowanie Formularza Zgłoszenia Działania Niepożądanego,
2. uzupełnienie minimum informacji wymaganych do uznania zgłoszenia za ważne:

  • dane pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie (inicjały, płeć lub wiek),
  • dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, dane kontaktowe),
  • nazwa podejrzanego produktu leczniczego,
  • opisu wywołanego działania niepożądanego.

3. podpisanie i wysłanie zgłoszenia poprzez pocztę, e-mail, fax do:

  • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, ndl@urpl.gov.pl, fax: 22 49 21 309,
  • lub do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego lub jego przedstawiciela.

 

Pliki do pobrania:

Sponsor
Organizator
Patron
Patron